PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIM: ARAS YÖNTEMİ


Özet Görüntüleme: 27 / PDF İndirme: 13

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12607409

Anahtar Kelimeler:

Personel Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi, ARAS Yöntemi

Özet

Personel performans değerlendirme insan kaynakları yönetiminin kritik görevlerinden biridir. Çok sayıda faktörün birlikte değerlendirilmesini gerektiren bu süreç çeşitli zorluklarında beraberinde getirir. Kullanılan göreceli yaklaşım ve mutlak performans yaklaşımlarının kendilerine özgü sınırlılıkları bulunmaktadır. Çok kriterli karar verme tekniklerinden olan ARAS yöntemi her iki yaklaşımın sınırlılıklarının üstesinden gelerek personel performansını yansıtan çok sayıda faktörü bir arada değerlendirme potansiyeline sahiptir. ARAS yöntemi, hem mutlak performans kriterlerini hem de göreli değerlendirmeyi dahil ederek personel performans değerlendirmede nesnellik ve adaleti sağlayan hibrit bir model yapısı sunar. Bu çalışmada ARAS yönteminin personel performans değerlendirmede kullanımı ve sağladığı avantajlar ortaya konulmaktadır. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde aynı bölümde görev yapan akademik personelin 2023 yılı yayın performansı değerlendirmesi üzerinden bir uygulama sunulmuştur. ARAS yöntemi sonuçları literatürde sıklıkla kullanılan TOPSIS yöntemi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, ARAS yönteminin performans farklılıklarını ve ideal performansa yakınlığı belirleme yeteneğinde kritik bir ayrıma işaret ederek yönetsel avantajlarını ortaya koymaktadır.

Referanslar

Arslan, B. N. ve Ayvaz, B. (2021). AHP ve CODAS Yöntemi ile Emniyet Personeli Performans Ölçümü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2), 149–158. doi:10.47769/izufbed.928068

Bandyopadhyay, S. (2023). A novel multi-criteria decision analysis technique incorporating demanding essential characteristics of existing MCDA techniques. Progress in Artificial Intelligence, 12(3), 231–255. doi:10.1007/s13748-023-00299-5

Cinelli, M., Kadziński, M., Gonzalez, M. ve Słowiński, R. (2020). How to support the application of multiple criteria decision analysis? Let us start with a comprehensive taxonomy. Omega, 96, 102261. doi:10.1016/J.OMEGA.2020.102261

Erdemir, N., Öztürk, F. ve Kaya, G. K. (2022). Kamu personeli performans değerlendirmesi için AHP ve bulanık TOPSIS ile bütünleşik karar destek modeli. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 37(4), 1809–1822. doi:10.17341/gazimmfd.933793

Freddy, C. M. ve Renuga, D. S. (2022). Soverignity of human resource management on organization effectiveness and development. International Journal Of Engineering Technology And Management Sciences, 6(6), 99–103. doi:10.46647/ijetms.2022.v06i05.013

Ishizaka, A. ve Pereira, V. E. (2016). Portraying an employee performance management system based on multi-criteria decision analysis and visual techniques. International Journal of Manpower, 37(4), 628–659. doi:10.1108/IJM-07-2014-0149

Karaca, M. ve Demirtaş, Ö. (2022). Sağlık personelinin performans değerlendirmesine yönelik bir model önerisi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD). doi:10.48146/odusobiad.1162415

Macchi Silva, V. V. ve Ribeiro, J. L. D. (2021). A discussion on using quantitative or qualitative data for assessment of individual competencies. Personnel Review, 50(6), 1460–1478. doi:10.1108/PR-08-2019-0444

Shamshol Bahri, M. S., Shariff, S. S. R. ve Yahya, N. (2023). Comparative Analysis on Decision Criteria for Port Personnel Using Hybrid Analytical Hierarchy Process (H-AHP). International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 14(3). doi:10.13033/ijahp.v14i3.974

Taşdemir, S. ve Yıldız, A. (2023). Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Çalışan Performansının Değerlendirilmesi. Computer Science. doi:10.53070/bbd.1345805

Viswesvaran, C. ve Ones, D. S. (2017). Job Performance: Assessment Issues in Personnel Selection. The Blackwell Handbook of Personnel Selection içinde (ss. 354–375). Wiley. doi:10.1002/9781405164221.ch16

Wilkinson, A. (2022). Human Resource Management: A Very Short Introduction. Oxford University PressOxford. doi:10.1093/actrade/9780198714736.001.0001

Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159–172. doi:10.3846/TEDE.2010.10

Zeydan, M. ve Kayhan, G. (2020). Personel Performans Değerlendirmesi ve Seçiminde Hibrid Bir Yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), 91–118. doi:10.35379/cusosbil.652012

İndir

Yayınlanmış

02.07.2024

Nasıl Atıf Yapılır

ŞİMŞEK, T. (2024). PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIM: ARAS YÖNTEMİ. Turkish Management Review, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.12607409

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri