Amaç ve Kapsam

Turkish Management Review (TMR) Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 kez, elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. TMR açık erişimli yayın yapan bir e-dergidir. TMR’nin genel amacı, yönetim bilimi alanında bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayamak, yönetim biliminin gelişimini desteklemek, yönetim bilimi ile ilgilenenlerin mesleki gelişimlerine fayda sağlamak, daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamak ve etki faktörü yüksek bir yayın platformu oluşturmaktır. TMR, yönetim bilimleri, liderlik, strateji, örgüt kuramı, insan kaynakları, örgütsel davranış, kalite yönetimi, işletme yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, eğitim yönetimi, spor yönetimi ve yönetim tarihi alanlarındaki teorik ve uygulamalı konuları ele alan disiplinler arası çalışmaları ve "belirgin bir şekilde bağlantı kurulması koşulu ile yönetim bilimi ile ilişki içerisindeki bütün disiplinlerden çalışmaları Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlamaktadır. TMR, elektronik ortamda yayınlanmakta olup, yayınlanan bütün eserler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.