İntihal Politikası

Turkish Management Review’e gelen her yayın talebi ile birlikte yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden alınmış intihal (benzerlik) raporlarının ayrı bir dosya halinde sisteme yüklenmesi zorunludur. İntihal Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %25'i aşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayın etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.