Dergi Hakkında

Turkish Management Review (TMR) (E-ISSN: 2979-9767), yönetim bilimleri alanında teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleler, kitap kritiği, çeviri, derleme, sempozyum değerlendirmesi ve konferans makaleleri gibi çalışmaları yayınlayan açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir.

TMR, elektronik yayın olarak yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) online yayın yapmaktadır. Turkish Management Review'e Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

TMR, yönetim bilimleri, liderlik, strateji, örgüt kuramı, insan kaynakları, örgütsel davranış, kalite yönetimi, işletme yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, eğitim yönetimi, spor yönetimi, kamu yönetimi ve yönetim tarihi alanlarındaki teorik ve uygulamalı konuları ele alan çalışmaları memnuniyetle karşılamaktadır. Kapsam olarak, yönetim bilimi ile ilişki içerisindeki bütün disiplinlerden "belirgin bir şekilde bağlantı kurulması koşulu ile" makale kabulü yapılmaktadır.

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Turkish Management Review'e aittir.