Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Turkish Management Review (TMR), yönetim bilimleri alanında teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleler, kitap kritiği, çeviri, derleme, sempozyum değerlendirmesi ve konferans makaleleri gibi çalışmaları yayınlayan açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir. TMR, elektronik yayın olarak yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

Makale son kabul tarihleri: Haziran dönemi için Nisan ayı sonu, Aralık dönemi için Ekim ayı sonudur.

Makale kabul sürecinde www.turmr.com adresinde sağlanan TMR çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir.

Makaleler genişletilmiş özet hariç 3500-9000 kelime arasında olmalıdır. Belirtilen aralıktan kısa ya da uzun yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Genişletilmiş Özet (Extended Summary) kısmı 750-1000 kelimeden oluşmalıdır. Yazılar toplam 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.

Makalelerin sonunda Genişletilmiş Özet (Extended Summary) yer almalıdır. Türkçe makalelerin sonunda İngilizce “Extended Summary”, İngilizce makalelerin sonunda ise Türkçe “Genişletilmiş Özet” bölümü yer almalıdır. Extended Summary kısmında alt başlıklar bulunmamalıdır. Extended Summary kısmı okuyuculara araştırmanın tamamı ile ilgili bilgiler vermelidir (araştırmanı amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçları, vb.). Extended Summary kısmı yeni sayfadan başlamalı ve 750-1000 sözcükten oluşmalıdır. Bu kısım dil bilgisi, anlatım ve kapsam açısından özenle yazılmalıdır. Bu kısmın derginin ve makalenin ve uluslararası boyutunu temsil edeceği unutulmamalıdır.

Dergiye gönderilen makaleler özgün ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayın sürecinin devam etmiyor olması gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal kontrolü, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

TMR’de araştırmalar için video özeti oluşturulması ve araştırmaların yazarların kendi kelimeleriyle tanıtılması önemle tavsiye edilmektedir (Detaylar için Video Özet Rehberi’ne bakınız) ve tercih sebebidir.

Makalelerde APA 7 referans stili kullanılmaktadır.

Makale, gönderilmeden önce dergi yazım kurallarına uygun hale getirilmelidir.

Şablonlar ve Formlar bölümündeki Makale Şablonu üzerinden makalenizi düzenleyip göndermeniz gerekmektedir. Örnek Şablona uygun olmayan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

Bazı çalışmalarda şablonda belirtilen unsur ve başlıkların olmaması problem teşkil etmemektedir. Çalışmanın kapsamında göre başlıklar değişkenlik gösterebilir.

Kitap İncelemesi Yazma Kuralları

Bir kitap sunumu, sadece bir özet değil, bir çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesi olmalıdır. Yazar, kitapla aynı fikirde değilse, kitabın örnek yönlerini veya eksikliklerini belirtmeli, kitap yazarı ile aynı fikirdeyse bunu dile getirmelidir. Kitabın tanıtımını yapan yazar, kullandığı kaynakların yeterli olup olmadığına bakılmaksızın yayının bilim dünyasına katkısını ele almalıdır.

Kitap inceleme yazarı,

 • Kitabın neden okumaya değer olduğunu açıklamalı,
 • Yeni bir yaklaşım getiriyorsa yazarın kullandığı yöntemleri incelemeli,
 • Yazarın amacını incelemesinde açıkça belirtmeli,
 • Kitap incelemesi yazarı olumlu veya olumsuz bir yorumda bulunursa bunu örnek gerekçelerle açıklamalıdır,
 • Yazar her zaman tarafsızlığını korumalı ve kişisel yorumlardan kaçınmalıdır,
 • Kitap inceleme metinleri 1000-3000 kelime arasında olmalıdır,
 • İnceleme yapılan eserin kapak sayfası makaleye eklenmelidir.
 • Başlık bilgileri, tanıtılan veya incelenen eserin adı, yazarı, yayınlandığı şehir ve yayıncı, yayın yılı, sayfa sayısı ve ISBN numarasını içermelidir. Yazarın adı ve soyadı sağa dayalı olarak başlık bilgilerinin altına açıklama işareti konulmalı ve yazar bilgileri sayfanın altında yer almalıdır. Kitabın kapak fotoğrafı ilk sayfada yer almalıdır.

Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu sitede yer alan APA Stil 1 ve APA Stil 2 dokümanları için tıklayınız.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar

 1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,
 2. Yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden alınan intihal benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten, toplam benzerlik oranı ise %25'ten fazla olan,
 3. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,
 4. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,
 5. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,
 6. Türkçe ve İngilizce özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,
 7. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,
 8. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,
 9. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,
 10. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz görülen,
 11. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, genişletilmiş özet dahil 10.000 kelimeden fazla olan,
 12. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,
 13. Daha önce reddedilmiş olan,
 14. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.
 15. “Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur. Etik Kurul izni gerekmeyen çalışmalar için ise "Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan" formu sisteme yüklenmelidir.