Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Varsa, referanslar için URL'ler sağlanmıştır.
 • Metinler makale şablonuna uygun olarak; tek satırlı, 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

 1. Turkish Management Review (TMR) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.
 2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 3. Aday makale kabul sürecinde www.turmr.com adresinde sağlanan TMR çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir.
 4. Aday makaleler genişletilmiş özet hariç 3500-9000 kelime arasında olmalıdır. Belirtilen aralıktan kısa ya da uzun yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Genişletilmiş Özet (Extended Summary) kısmı 750-1000 kelimeden oluşmalıdır. Yazılar toplam 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 5. Dergiye gönderilen aday makaleler özgün ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayın sürecinin devam etmiyor olması gerekmektedir.
 6. Aday makaleler önce editörler tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından incelendikten sonra en az iki hakeme yönlendirilmektedir. Her iki hakemin de olumlu raporladığı makaleler yayına hazır hale gelirken hakemlerden her ikisinin olumsuz raporlaması durumunda makale reddedilmektedir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz vermesi durumunda ise makale üçüncü bir hakeme gönderilmektedir. Üçüncü hakemden gelen rapora göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilmektedir.
 7. Bütün aday makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, 150-200 kelimeden oluşan Türkçe ÖZET ve İngilizce ABSTRACT mutlaka bulunmalıdır. Özetin altına makaleyi tanımlayan yeterli sayıda (en az 3 ve en çok 5) anahtar kelime belirlenmelidir. Türkçe ve İngilizce Özetler, çalışmanın amacını, yöntemini ve sonucunu kapsamalıdır. 
 8. Aday makalelerin sonunda Genişletilmiş Özet (Extended Summary) yer almalıdır. Türkçe makalelerin sonunda İngilizce “Extended Summary”, İngilizce makalelerin sonunda ise Türkçe “Genişletilmiş Özet” bölümü yer almalıdır. Extended Summary kısmında alt başlıklar bulunmamalıdır. Extended Summary kısmı okuyuculara araştırmanın tamamı ile ilgili bilgiler vermelidir (araştırmanı amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçları, vb.). Extended Summary kısmı yeni sayfadan başlamalı ve 750-1000 sözcükten oluşmalıdır. Bu kısım dil bilgisi, anlatım ve kapsam açısından özenle yazılmalıdır. Bu kısmın derginin ve makalenin ve uluslararası boyutunu temsil edeceği unutulmamalıdır. 
 9. Sempozyum, kongre, kurultay gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerin dergide yayımlanabilmesi için sunulduğu tarihin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 10. Makalesi yayımlanmış bir yazarın dergide tekrardan makale yayımlayabilmesi için yayımlanan makalesinin üzerinden en az bir yıl (en az iki sayı) geçmesi beklenmektedir.
 11. Araştırma makalelerinin dergiye yüklenmeden önce intihal raporu ile birlikte sunulması gerekmektedir. Yazıların intihal veya benzerlik oranının %25 ve altında olması gerekmektedir. İntihal veya benzerlikte bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü geçmemelidir.
 12. Makaleler sisteme yüklenirken toplam 4 (dört) belgenin yüklenmesi gerekmektedir:
 13. Etik kurul raporu tüm aday makaleler için zorunludur. Aday makale sisteme yüklenirken etik kurul raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul izni gerektirmeyen aday makaleler için etik kurul iznine gerek olmadığına dair yazar beyan formu sorumlu yazar tarafından imzalanmış ve taranmış olarak sisteme yüklemelidir.
 14. TMR’de araştırmalar için video özeti oluşturulması ve araştırmaların yazarların kendi kelimeleriyle tanıtılması önemle tavsiye edilmektedir (Detaylar için Video Özet Rehberi’ne bakınız) ve tercih sebebidir.

Kitap İncelemeleri

Kitap İncelemesi Yazma Kuralları

Bir kitap sunumu, sadece bir özet değil, bir çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesi olmalıdır. Yazar, kitapla aynı fikirde değilse, kitabın örnek yönlerini veya eksikliklerini belirtmeli, kitap yazarı ile aynı fikirdeyse bunu dile getirmelidir. Kitabın tanıtımını yapan yazar, kullandığı kaynakların yeterli olup olmadığına bakılmaksızın yayının bilim dünyasına katkısını ele almalıdır.

Kitap inceleme yazarı,

 • Kitabın neden okumaya değer olduğunu açıklamalı,
 • Yeni bir yaklaşım getiriyorsa yazarın kullandığı yöntemleri incelemeli,
 • Yazarın amacını incelemesinde açıkça belirtmeli,
 • Kitap incelemesi yazarı olumlu veya olumsuz bir yorumda bulunursa bunu örnek gerekçelerle açıklamalıdır,
 • Yazar her zaman tarafsızlığını korumalı ve kişisel yorumlardan kaçınmalıdır,
 • Kitap inceleme metinleri 1500-3000 kelime arasında olmalıdır,
 • İnceleme yapılan eserin kapak sayfası makaleye eklenmelidir.
 • Başlık bilgileri, tanıtılan veya incelenen eserin adı, yazarı, yayınlandığı şehir ve yayıncı, yayın yılı, sayfa sayısı ve ISBN numarasını içermelidir. Yazarın adı ve soyadı sağa dayalı olarak başlık bilgilerinin altına açıklama işareti konulmalı ve yazar bilgileri sayfanın altında yer almalıdır. Kitabın kapak fotoğrafı ilk sayfada yer almalıdır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.