LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 34 / PDF İndirme: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12613181

Anahtar Kelimeler:

Blok Zinciri Teknolojisi, Tedarik Zinciri Yönetimi , Lojistik Sektörü

Özet

Son yıllarda, teknolojinin gelişmesi ile “rekabet” ve “dijital dönüşüm” kavramları firmalar için daha da önemli hale gelmiştir. Artan rekabet ortamında, firmalar hayatta kalabilmek için çağın gerekliliklerine uyum sağlamalı ve teknoloji ile bütünleşmelidir. “Dijital dönüşüm” kavramı pandemi süreci ile büyük bir ivme kazanmış, sadece firmalar değil devletler dahi bu dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını artırmıştır. Blok zincir teknolojisi dijital dönüşümün beraberinde getirdiği inovatif bir teknolojik gelişmedir. Lojistik sektörü, blok zincir teknolojisini uygulamaya çalışan sektörlerin arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, lojistik sektöründe blok zincir teknolojisinin kullanımı ve geleceği ile ilgili bir değerlendirme yapılmış ve öneriler sunulmuştur. Bu alanda kısıtlı çalışmanın olması yüzünden, çalışmanın, lojistik sektöründe blok zincir teknolojisinin kullanımı ve geleceği ile ilgili yazına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Referanslar

Bandinelli, R., Scozzafava, G., Bindi, B., & Fani, V. (2023). Blockchain and consumer behaviour: Results of a Technology Acceptance Model in the ancient wheat sector. Cleaner Logistics and Supply Chain, 8, 100117.

Christidis, K. & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and smart contracts for the internet of things. IEEE ACCESS, 2292-2303.

Dursun, E., & Güngör, Ş. (2023). Blok zinciri teknolojisi ve deniz yolu taşımacılığı: Türkiye’deki limanlar üzerine bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 107-139.

IBM TradeLens. (2021), https://www.maersk.com/news/articles/2022/11/29/maersk-and-ibm-to-discontinue-tradelens / (Son erişim: 22 Kasım, 2023).

Issaoui, Y., Khiat, A., Bahnasse, A., & Ouajji, H. (2019). Smart logistics: Study of the application of blockchain technology. Procedia Computer Science, 160, 266-271.

Kandiye, A (2020). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisinin İnşaat Sektöründe Kullanımı (Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul).

Külahli, S., & Çağlıyan, V. (2022). Tedarik zincirinde blok zinciri teknolojisi uygulamaları: sistematik bir literatür taraması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(1), 57-75.

Singh, R. K., Mishra, R., Gupta, S., & Mukherjee, A. A. (2023). Blockchain applications for secured and resilient supply chains: A systematic literature review and future research agenda. Computers & Industrial Engineering, 175, 108854.

Ni, L., & Irannezhad, E. (2024). Performance analysis of logistic chain: A blockchain platform for maritime logistics. Computers in Industry, 154, 104038.

Orji, I. J., Kusi-Sarpong, S., Huang, S., & Vazquez-Brust, D. (2020). Evaluating the factors that influence blockchain adoption in the freight logistics industry. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 141, 102025.

Ok, Ş. & Alakaş E.Ö. (2023). Blok zincirin lojistik ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkileri. Blok Zincir Dünyası. Nobel Bilimsel Yayın. 219-237.

Öz, S., & Gören, H. E. (2019). Application of blockchain technology in the supply chain management process: Case studies. Journal of International Trade, Logistics and Law, 5(1), 21-27.

Patil, B. S., Sharma, M. K., Soubhari, T., Ashok, J., Pandey, V., & Joshi, G. (2023). Quantitative assessment of blockchain applications for Industry 4.0 in manufacturing sector. Materials Today: Proceedings.

Polat, Ç. (2020). Lojistik 4.0 sürecinde blockchaın etkisi: Bir vaka analizi. Hava Taşımacılığı Ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 53.

Shahzad, M. F., Xu, S., Baheer, R., & Ahmad, W. (2023). Unveiling the role of supply chain parameters approved by blockchain technology towards firm performance through trust: The moderating role of government support. Heliyon, 9(11).

Tekin, M., Öztürk, D. & Bahar, İ. (2020). Akıllı lojistik faaliyetlerinde blok zincir teknolojisi. Kent Akademisi, 13 (3), 570-583. DOI: 10.35674/kent.773016.

Tektaş, B., & Kırbaç, G. (2020). LOJİSTİK sektöründe blokzinciri teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir vaka analizi incelemesi ve lojistik şirketi uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), 343-356.

Toraman, Y., Merdivenci, F., & Tekin, M. (2023). Son Kilometre (Adım) Teslimatta blok zincir teknolojisinin kullanımı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 159-169.

Wu, J. (2022). Sustainable development of green reverse logistics based on blockchain. Energy Reports, 8, 11547-11553.

İndir

Yayınlanmış

02.07.2024

Nasıl Atıf Yapılır

NEBATİ, E. E. (2024). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Management Review, 3(1), 34–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.12613181

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri