Cognitive Skills and Leadership Performance: The Nine Critical Skills” Makale İncelemesi


Özet Görüntüleme: 96 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8218493

Özet

1. Makale Bilgileri

a) Makalenin Künyesi: Michael D. Mumford, Erin Michelle ToddCory HiggsTristan McIntosh. (2017). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. The Leadership Quarterly. Volume 28, Issue 1, 24–39

b) Anahtar Kavramlar: Liderlik, Liderlerin Bilişsel Becerileri, Uzmanlık, Düşünme Yetenekleri, Performans, Liderlerin Gelişimi

2. Problem (ya da giriş bölümü) Özeti

a) Problem Durumu: Karmaşık ve dinamik çevrelerin oluşturduğu yapılarda liderler zekâları ile öne çıkarlar. Birçok araştırma liderlerin ortaya çıkışında ve performansında zekanın pozitif etkisini göstermektedir. Zekâ, uzmanlık, bilgi ve bilgi ile çalışmak için beceriler vasıtasıyla liderlik performansına etki etmektedir. Mevcut kanıtlar, insanlara bilgi ile çalışmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak için müdahaleler geliştirilebileceğini göstermektedir. Liderlere de karmaşık görevlerde ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayacak müdahaleler geliştirilebilir.

Makalede, bilginin liderlik performansındaki etkisi, liderlik görevlerini yerine getirmek için gereken bilginin ve uzmanlığın doğası, liderlik görevlerinin neden olduğu sorunlarda ve sorunların çözümünde bilgi ile çalışmasına izin verilen beceriler ve liderlik rollerinde insanların karşılaştıkları sorun türlerini çözmek için beceri yürütme stratejileri incelenerek, ortaya çıkan gözlemlerin liderlik potansiyelinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

b) Hipotez: Liderlik görevlerinin neden olduğu sorunlarda ve sorunların çözümünde 9 farklı bilişsel becerinin etkili olduğu, bu 9 farklı bilişsel becerinin eğitimlerle geliştirilebildiği ve gelişen becerilerle liderlerin sorun çözmede daha etkin oldukları iddia edilmektedir.

c) Araştırmanın Önemi: Araştırma; liderlik bilincinin anlaşılması, liderlerin performansını artırabilecek becerilerin eğitimlerle geliştirilebildiğinin ispatlanabilmesi ve liderlik potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili yeni çalışmalara örnek olabilecek bir çalışma olması açısından önemlidir.

Referanslar

Mumford, M. D., Todd, E. M., Higgs, C., & McIntosh, T. (2017). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. The Leadership Quarterly, 28(1), 24-39. https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2016.10.012

İndir

Yayınlanmış

06.08.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Taştan, K. (2023). Cognitive Skills and Leadership Performance: The Nine Critical Skills” Makale İncelemesi. Turkish Management Review, 2(1), 70–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.8218493

Sayı

Bölüm

Makale İncelemeleri