Dergi Hakkında

Turkish Management Review (TMR) (E-ISSN: 2979-9767), yönetim bilimleri alanında teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleler, kitap kritiği, çeviri, derleme, sempozyum değerlendirmesi ve konferans makaleleri gibi çalışmaları yayınlayan açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir.

TMR, elektronik yayın olarak yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) online yayın yapmaktadır. Turkish Management Review'e Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

TMR, yönetim bilimleri, liderlik, strateji, örgüt kuramı, insan kaynakları, örgütsel davranış, kalite yönetimi, işletme yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, eğitim yönetimi, spor yönetimi, kamu yönetimi ve yönetim tarihi alanlarındaki teorik ve uygulamalı konuları ele alan çalışmaları memnuniyetle karşılamaktadır. Kapsam olarak, yönetim bilimi ile ilişki içerisindeki bütün disiplinlerden "belirgin bir şekilde bağlantı kurulması koşulu ile" makale kabulü yapılmaktadır.

* Dergi Haziran ve Aralık dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır.
* Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
* Makale son kabul tarihleri: Haziran dönemi için Nisan ayı sonu, Aralık dönemi için Ekim ayı sonudur.
* İntihal (benzerlik) Raporlar; iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilmelidir. İntihal Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %25'u aşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu yüklenmek zorundadır.

Duyurular

Teşekkür

2023-01-10

Değerli araştırmacılar,
Turkish Management Review (TMR)'in Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır. Sayıya katkıda bulunan yazar, hakem, alan editörü ve okuyucularımıza çok teşekkür ederiz. Dergimizin Haziran 2023 sayısı için makale başvuruları açılmıştır.

Değerli katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

Hakkında daha fazla bilgi edinin Teşekkür

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2022): Turkish Management Review
E-ISSN: 2979-9767

2022 Aralık Sayısı

E-ISSN: 2979-9767

Yayınlanmış: 2022-12-30

Araştırma Makaleleri

Kitap İncelemeleri

Çeviri

Araştırma Notları

Tüm Sayıları Göster