SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 223 / PDF İndirme: 98

Yazarlar

  • Tuğba Yılmaz Kastamonu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10225608

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Güvenlik, İktisadi Büyüme, Zaman Serisi Analizi, Eşbütünleşme

Özet

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve sosyo-ekonomik yapılarının farklı olması milli gelirlerinden sosyal güvenlik harcamalarına ayırdıkları payda belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda sosyal devlet görüşünün benimsenmesiyle birlikte ülkelerin milli gelirden sosyal güvenlik harcamalarına ayırdıkları payın arttığı gözlemlenmektedir. Bu artış sosyal güvenlik ile ülkenin iktisadi gelişme düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşüncesinden kaynaklanmıştır. Günümüzde bu ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan birçok çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu konuda Türkiye özelinde yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu çalışma Türkiye’de 1980-2021 dönemi boyunca sosyal güvenlik harcamaları ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilgili değişkenlere Engle-Granger eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Sonuçta sosyal güvenlik harcamaları ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin sosyal güvenlik harcamalarından iktisadi büyümeye doğru tek yönlü olduğu ortaya konmuştur. Uzun dönem katsayı tahminleri sonucunda sosyal güvenlik harcamalarında meydana gelecek olan %1’lik bir değişimim GSYİH’da %1,4’lük bir değişime yol açacağı ortaya konmuştur.

Referanslar

Alam, S., Sultana, A., & Butt, M. S. (2010). Does Social Expenditures Promote Economic Growth? A Multivariate Panel Cointegration Analysis for Asian Countries. European Journal of Social Sciences, 14(1), 44-54.

Alper, F. O., & Demiral, M. (2016). Public Social Expenditures and Economic Growth: Evidence From Selected OECD Countries. Research in World Economy, 7(2), 44-51.

Baylan, M. (2015). Sosyal Güvenlik Harcamalarının Makroekonomik Etkileri: Bir Literatür Taraması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 29-52.

Bellettini, G., & Ceroni, C. B. (2000). Social Security Expenditure and Economic Growth: An Empirical Assessment. Research in Economics, 54(3), 249-275.

Binay, M. (2021). OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 11(2), 414-422.

Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, And Testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.

Ersin, İ., & Baş, H. (2019). Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 193-213.

Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri (Çev. Ü. Şenesen; G. Günlük Şenesen). Literatür Yayıncılık.

Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.

Kaplan, E. A., Hoş, Z., & Güler, I. (2023). The Effect of Social Security Spending on Economic Growth in Selected EU Candidate Countries. SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 26(1), 95-110.

Karhan, G. (2018). The Relationship Between Public Expenditures and Economic Growth: A Panel VAR Approach. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 35-43.

Lee, C. C., & Chang, C. P. (2006). Social Security Expenditures and Economic Growth: A Heterogeneous Panel Application. Journal of Economic Studies, 33(5), 386-404.

Pata, U. K., & Yurtkuran S. (2020). Telafi ve Etkinlik Hipotezlerinin RALS-EG Eş-Bütünleşme Yaklaşımı ile Testi: Türkiye Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 82-95.

Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.

Pradhan, M. A. H., & Quazi, R. (2022). The Relationship Between Public Social Security Expenditures and Poverty, Income Inequality, and Gdp Growth: An Empirical Case Study of Bangladesh. The Journal of Developing Areas, 56(4), 65-77.

Selvanathan, E. A., Selvanathan, S., & Jayasinghe, M. S. (2021). Revisiting Wagner’s and Keynesian’s Propositions and The Relationship Between Sectoral Government Expenditure and Economic Growth. Economic Analysis and Policy, 71, 355-370.

Sevüktekin, M. & Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Dora Yayıncılık.

Ünal, S., & Afşar, B. (2021). Türkiye'de Sosyal Güvenlik Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 430-439.

Uzuner, G., Bekun, F. V., & Saint Akadiri, S. (2017). Public Expenditures and Economic Growth: Was Wagner Right? Evidence From Turkey. Academic Journal of Economic Studies, 3(2), 36-40.

Yılancı, V., & Aydın, M. (2018). Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-112.

Zhang, M., Zou, X., & Sha, L. (2019). Social Security and Sustainable Economic Growth: Based On The Perspective Of Human Capital. Sustainability, 11(3), 662.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, T. (2023). SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Turkish Management Review, 2(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10225608

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri