Stratejik Yönlendirmede İç İletişimin Rolü


Özet Görüntüleme: 96 / PDF İndirme: 103

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7488303

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönetim, Stratejik Yönlendirme, İç İletişim

Özet

Stratejik yönetim her ne kadar üst yönetimin işi ise de tüm çalışanların katılımı sürecin işleyişini ve etkinliğini etkileyecektir. Stratejik yönlendirme sağlayan unsurlar olarak organizasyonun misyonu, vizyonu, örgütsel değerleri, stratejik amaçları ve geliştirdiği stratejiler örgütün tüm üyelerinin stratejik yönetim sürecine dâhil olmalarını sağlar. Bu çalışmada iç iletişimin stratejik yönelimdeki rolü bir darboğaz olarak ele alınmış ve bu darboğazın etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde yapılan çalışmada veriler anket yöntemi ile 15 yöneticiden ve 182 çalışandan elde edilmiştir. Sonuçlar stratejik yönelimde en fazla önemi olan araçların toplantılar, intranet, işletme dergisi ve panolar olduğunu göstermiştir.

Referanslar

Badovick, G. J., & Beatty, S. E. (1987) "Shared Organizational Values: Measurement and Impact Upon Strategic Marketing Implementation" Academy of Marketing Science, 15(1):19-26.

Baron, A. (2006) Aligning Internal Employee Communication with Business Strategy. T. L. Gillis inside, The IABC Handbook of Organizational Communication: A Guide For Marketers, Consultants, and Communications Professionals (p. 93-107), San Francisco, John Wiley & Sons.

Campbell, A., & Yeung, S. (1991) "Brief Case: Mission, Vision and Strategic Intent" Long Range Planning, 24(4):145-147.

Collins, J. and Porras J. (1996) “Building Your Company’s Vision” Harvard Business Review, 74(5): 65–77.

Cornelissen, J. (2004) Corporate Communications Theory and Practice, London, SAGE Publications.

Coulson-Thomas, C. (1992) "Strategic Vision or Strategic Con?: Rhetoric or Reality?" Long Range Planning, 25(1):81-89.

Cummings, S., & Davies, J. (1994) "Mission, Vision, Fusion" Long Range Planning, 27(6):147-150.

Daft, R. L. (2008) Management, 8th Edition, Mason, Thomson South-Western.

Dobni, D., Ritchie, J. R., & Zerbe, W. (2000) "Organizational Values: The Inside View of Service Productivity" Journal of Business Research, 47:91–107.

Drucker, P. F. (1986) Management: Tasks, Responsibilities, Practices, New York, Truman Talley Books.

Drucker, P. F. (2008) Management, New York, HarperCollins Publishers.

Eren E. (2013) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (Strategic Management and Business Policy), 9th Edition, İstanbul, Beta Publications.

Gandellini, G., Pezzi, A., & Venanzi, D. (2012) Strategy for Action-I, New York, Springer.

Ginter, P. M., Duncan, W. J., & Swayne, L. E. (2013) The Strategic Management of Health Care Organizations, San Francisco, John Wiley & Sons.

Harrison J. and John C. H. (2007) Foundations in Strategic Management, 4th Edition, Mason, Thompson South-Western.

Henry, A. (2008) Understanding Strategic Management, Oxford, Oxford University Press.

Hill, C. W., & Jones, G. R. (2011) Essentials of Strategic Management, 3rd Edition, Mason, South-Western.

Hill, C. W., & Jones, G. R. (2012) Strategic Management: An Integrated Approach, 10th Edition, Mason, South-Western.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2010) Strategic Management, 9th Edition, Mason, South Western, Cengage Learning.

Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2010) Essentials of Strategic Management, 5th Edition, New York, Prentice Hall.

Hussey, D. (1998) Strategic Management From Theory to Implementation,4th Edition, Oxford, Butterworth-Heinemann.

Johnson, R. E., & Jackson, E. M. (2009) "Appeal of Organizational Values Is In The Eye of The Beholder: The Moderating Role of Employee Identity" Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 915–933.

Quirke, B. (2008) Making the Connections: Using Internal Communication to Turn Strategy into Action, Hampshire, Gower Publishing.

Lipton, M. (1996) "Demystifying the Development of an Organizational Vision" Sloan Management Review, 37(4):83-92.

Meirinhos, G., Cardoso, A., Silva, R., Rêgo, R., & Oliveira, M. (2022). Employee Involvement and Commitment in Internal Communication. Social Sciences, s. 11(9), 1-23.

Mintzberg, H. (2007) Tracking Strategies: Toward a General Theory, New York, Oxford University Press

Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985) "Of Strategies, Deliberate and Emergent" Strategic Management Journal, 6(3),257-272.

Newbold, T., & Scholes, E. (1997) Turning Strategy into Action. E. Scholes inside, Gower Handbook of Internal Communication (p. 97-218), Hampshire, Gower Publishing.

O’Reilly, C. A., & Chatman, J. A. (1996) "Culture As Social Control: Corporations, Cults, and Commitment" Research in Organizational Behavior, 18:157-200.

Porter, M. E. (1996) "What Is Strategy?" Harward Business Review, 59-79.

Rainey D. L. (2010) Enterprise-Wide Strategic Management: Achieving Sustainable Success Through Leadership, Strategies and Value Creation, Cambridge, Cambridge University Press.

Schermerhorn J. R. (2010) Management, 11th Edition, Hoboken (NJ), John Wiley & Sons.

Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2010) İşletmelerde Stratejik Yönetim (Strategic Management in Business),5th Edition, İstanbul, Beta Publications.

Yeomans, L. (2009) Internal Communication, 2nd Edition, R. Tench, & L. Yeomans inside, Exploring Public Relations (p. 316-337), Harlow, Pearson Education Limited.

İndir

Yayınlanmış

28.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yiğit, S. (2022). Stratejik Yönlendirmede İç İletişimin Rolü. Turkish Management Review, 1(1), 46–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.7488303

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri