Taştan, K., ve S. Yılmaz. “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi Anketi”. Turkish Management Review, c. 1, sy 1, Aralık 2022, ss. 66-77, doi:10.5281/zenodo.7486573.