Sabır Taştan, N., ve K. Taştan. “Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular Kitap İncelemesi”. Turkish Management Review, c. 1, sy 1, Aralık 2022, ss. 63-65, doi:10.5281/zenodo.7482203.