Taştan, K. ve Yılmaz, S. (2022) “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi Anketi”, Turkish Management Review, 1(1), ss. 66–77. doi: 10.5281/zenodo.7486573.