Sabır Taştan, N. ve Taştan , K. (2022) “Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular Kitap İncelemesi”, Turkish Management Review, 1(1), ss. 63–65. doi: 10.5281/zenodo.7482203.