Taştan, K., & Yılmaz, S. (2022). Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi Anketi. Turkish Management Review, 1(1), 66–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7486573