Sabır Taştan, N., & Taştan , K. (2022). Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular Kitap İncelemesi. Turkish Management Review, 1(1), 63–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.7482203